Plavební rejstřík

Plavidlo
Jméno plavidla
MÍR
Rejstříkové číslo
100753
Nové rejstříkové číslo
Předchozí evidenční číslo
980
Datum zápisu do rejstříku
15. 12. 1997
Plavidlo v převodu
NE
Datum výmazu
Účel plavidla
doprava osob
Plavební oblast
Vltava a Labe po ř. km 767,68
Rok stavby
1957
Místo stavby
Brno
Nosnost (t)
Povolený počet cestujících (os)
60
Výkon strojního pohonného zařízení (kW)
87
Plocha základního oplachtění (m2)
Max. délka (m)
25.5
Max. šířka (m)
4.67
Největší přípustný ponor (m)
0.95
Největší ponor prázdného plavidla (m)
0.75
Boční výška (m)
1.7
Výška pevného bodu (m)
4.8
Počet členů posádky (os)
2
Domovský přístav
Praha
Poznávací znaky
VLRZ 32100753
Druh plavidla
Osobní loď
Plavební zóna
3

Provozovatel
Provozovatel
Firma
Vojenská lázeňská a rekreační zařízení
00000582
Ulice
Magnitogorská 1494/12
Město
Praha 10
PSČ
10100

Vlastníci
Vlastník
Firma
Vojenská lázeňská a rekreační zařízení
00000582
Ulice
Magnitogorská 1494/12
Město
Praha 10
PSČ
10100

Právní vady
Název
-
Popis
-

© Státní plavební správa