Plavební rejstřík

Plavidlo
Jméno plavidla
GLADIUS
Rejstříkové číslo
102544
Nové rejstříkové číslo
Předchozí evidenční číslo
997
Datum zápisu do rejstříku
21. 4. 2000
Plavidlo v převodu
NE
Datum výmazu
Účel plavidla
doprava osob
Plavební oblast
Kanalizované vodní cesty
Rok stavby
1957
Místo stavby
Brno
Nosnost (t)
Povolený počet cestujících (os)
77
Výkon strojního pohonného zařízení (kW)
109
Plocha základního oplachtění (m2)
Max. délka (m)
26.15
Max. šířka (m)
5.1
Největší přípustný ponor (m)
1.2
Největší ponor prázdného plavidla (m)
0.75
Boční výška (m)
1.7
Výška pevného bodu (m)
3.81
Počet členů posádky (os)
2
Domovský přístav
Praha
Poznávací znaky
GL 32102544
Druh plavidla
Osobní loď
Plavební zóna
3

Provozovatel
Provozovatel
Firma
Gladius spol. s r.o.
47117974
Ulice
Na pěšině 808/3
Město
Praha 8
PSČ
18400

Vlastníci
Vlastník
Firma
Gladius spol. s r.o.
47117974
Ulice
Na pěšině 808/3
Město
Praha 8
PSČ
18400

Právní vady
Název
-
Popis
-

© Státní plavební správa