Plavební rejstřík

Plavidlo
Jméno plavidla
KAZI
Rejstříkové číslo
110610
Nové rejstříkové číslo
Předchozí evidenční číslo
Datum zápisu do rejstříku
28. 11. 2011
Plavidlo v převodu
NE
Datum výmazu
Účel plavidla
doprava osob
Plavební oblast
Vodní cesty ČR
Rok stavby
2012
Místo stavby
ČR, Jaroslav Kiss
Nosnost (t)
Povolený počet cestujících (os)
40
Výkon strojního pohonného zařízení (kW)
36.8
Plocha základního oplachtění (m2)
Max. délka (m)
11.37
Max. šířka (m)
3.52
Největší přípustný ponor (m)
0.6
Největší ponor prázdného plavidla (m)
Boční výška (m)
1.1
Výška pevného bodu (m)
Počet členů posádky (os)
1
Domovský přístav
Praha
Poznávací znaky
110 610
Druh plavidla
Převozní loď
Plavební zóna
3

Provozovatel
Provozovatel
Firma
Pražské Benátky s.r.o.
25759051
Ulice
Platnéřská 191/4
Město
Praha 1
PSČ
11000

Vlastníci
Vlastník
Firma
Pražské Benátky s.r.o.
25759051
Ulice
Platnéřská 191/4
Město
Praha 1
PSČ
11000

Právní vady
Název
-
Popis
-

© Státní plavební správa