Plavební rejstřík

Plavidlo
Jméno plavidla
ALICE
Rejstříkové číslo
112650
Nové rejstříkové číslo
Předchozí evidenční číslo
5557 B GRON 1987
Datum zápisu do rejstříku
22. 8. 2017
Plavidlo v převodu
NE
Datum výmazu
Účel plavidla
doprava nákladu
Plavební oblast
Rok stavby
1957
Místo stavby
SCHEEL EN JONK - HAMBURG, NĚMECKO
Nosnost (t)
130.708
Povolený počet cestujících (os)
Výkon strojního pohonného zařízení (kW)
147
Plocha základního oplachtění (m2)
Max. délka (m)
30.37
Max. šířka (m)
5.54
Největší přípustný ponor (m)
1.87
Největší ponor prázdného plavidla (m)
Boční výška (m)
2.1
Výška pevného bodu (m)
Počet členů posádky (os)
2
Domovský přístav
Praha
Poznávací znaky
EVD 02205557
Druh plavidla
Speciální loď
Plavební zóna
3

Provozovatel
Provozovatel
Firma
PRAGUE BOATS s.r.o.
48592439
Ulice
Nad Vavrouškou 696/19
Město
Praha 8
PSČ
18100

Vlastníci
Vlastník
Firma
Evropská vodní doprava s.r.o.
48592421
Ulice
Nad Vavrouškou 696/19
Město
Praha 8
PSČ
18100

Právní vady
Název
-
Popis
-

© Státní plavební správa